Tommy Cash eputab kanepiga, kas politsei juba ukse taga?

Tommy Cash eputab kanepiga, kas politsei juba ukse taga?

FOTO: instagram.com

Šokiräppar Tommy Cash tuuritab hetkel Euroopas, kust jagas oma fännidele eputavat pilti, kus tema otsmikul laiutab kotike kanepiga. Kogus ei ole ilmselt teab mis suur, aga paari tikutopsi jagu ehk siiski.

FOTO: instagram.com

Kui eetiline on sellise pildiga oma noorte fännide ees ärbelda?

Narkootikumidega seotud kuriteod on Karistusseadustikus (KarS) ette nähtud teod, mis ründavad sellist kaitstavat õigushüve, nagu rahva tervis.

Näiteks ütleb § 183 – Narkootilise ja psühhotroopse aine väikeses koguses ebaseaduslik käitlemine (väike on selline kogus ainet, millest piisab joobeks vähem kui kümnele inimesele. Käitlemine tähendab edasiandmist või vahendamist, valdamist, omamist, valmistamist). 

Narkootilise või psühhotroopse aine väikeses koguses ebaseadusliku edasiandmise või vahendamise, selle ebaseadusliku valmistamise, omandamise või valdamise eest edasiandmise eesmärgil, samuti selle väikeses koguses üle riigipiiri toimetamise eest süstemaatiliselt – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

§ 186 – Narkootilise ja psühhotroopse aine ebaseaduslikule tarvitamisele kallutamine – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

§ 187 – Alaealise kallutamine narkootilise ja psühhotroopse aine ja muu uimastava toimega aine ebaseaduslikule tarvitamisele – karistatakse ühe- kuni kümneaastase vangistusega.

FOTO: Erlend Štaub

§ 189 – Narkootilise ja psühhotroopse aine levitamise ettevalmistamine – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

Karistuse määramisel lähtub kohus mitmetest asjaoludest, näiteks:

·        kas teo toimepanemine on korduv (inimene on juba varem selliseid tegusid toime pannud ja teda on selle eest ka karistatud);

·        kas tegu on toime pandud isikute grupi poolt;

·        kas tegu sooritati suure varalise kasu saamise eesmärgil;

·        kas tegu pandi toime kuritegeliku ühenduse poolt.

Lisaks on kohtul õigus arvestada individuaalselt mitmeid karistust kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid.