Briti teadlane: intelligentsus kahandab religiooni tähtsust

Briti teadlane: intelligentsus kahandab religiooni tähtsust

FOTO: AFP / Scanpix

Suurbritannia psühholoogiaprofessor Richard Lynn on oma kodumaal käivitunud laiaulatuslikud diskussiooni väitega, et intelligentsus kahandab religiooni tähtsust mitte ainult individuaalsel tasemel, vaid kogu ühiskonnas.

Lynni sõnul on viimase saja aastaga lääneriikide ühiskondade ilmalikuks muutumine toonud kaasa keskmise intelligentsuse kasvu, kirjutab Helsingin Sanomat.

Professori arvates on alates 20. sajandist 137 arenenud riigis religioossus pidevalt vähenenud ja intelligentsus kasvanud.

Lynn põhjendab oma väiteid sellega, et Suurbritannia lugupeetud teadusseltsi Royal Society liikmetest ainult kolm protsenti on end usklikeks tunnistanud, samas kui Suurbritannia elanikest on usklikud 70 protsenti.

Professor tõdes ka seda, et algkoolilastest suur osa usub jumalasse, kuid alates teismeliseeast hakkab koos intelligentsuse ja teadmiste kasvuga religiooni osakaal vähenema.

Lynn on enda sõnul leidnud tõendusmaterjali küsitlustest, mis näitasid, et kõrge intelligentsuse ja haritusega inimeste seas on vähem usklikke.

Lynni kolleegide arvates on need järeldused lihtsameelsed.

«Religiooni ja intelligentsuse ühte patta panemine võib viia selleni, et religiooni hakatakse nägema primitiivsena. Tegelikult on siinkohal tegemist keerulise kultuurilise sümbioosiga,» arvas Londoni Birkbecki kolledži õppejõud Gordon Lynch.

Londoni Metropolitani ülikooli teadlase David Hardmani arvates on religiooni, intelligentsuse ja mõistuse vahelist kausaalset seost raske tõendada.

Hardmani sõnul on tõendatud hoopis seda, et intelligentsus aitab inimeses võimsaid tundeid tekitavate institutsioonide tegevuse kahtluse alla seada.

Varem on Richard Lynn tekitanud diskussiooni väitega, et intelligentsus on seotud soo ja etnilise taustaga.