Eesti Muusikaauhinnad 2020

Suurbritannias on seitse ühiskonnaklassi

Suurbritannias on seitse ühiskonnaklassi

FOTO: SCANPIX

BBC andmetel on Suurbritannias seitse ühiskonnaklassi, mis kajastab nüüdisühiskonda paremini kui vana vähema klassiga süsteem.

Traditsioonilise klassijaotuse järgi on kõrgklass, keskklass ja töölisklass.

Vana jaotuse järgi jagati inimesed ameti, jõukuse ja hariduse järgi.

Rohkem kui 161 000 inimese intervjueerimine näitas, et vanad klassijaotused ei kajasta nüüdisühiskonda ja sobivad vaid 39 protsendile rahvastikust. Selline jaotus oli liiga lihtne ning selle tõttu võeti arvesse ka majanduslikud, ühiskondlikud ja kultuurilised aspektid.

London School of Economic professori Mike Savage´i ja Manchesteri ülikooli sotsioloogia professori Fiona Devine´i juhtimisel läbi viidud uuringus võeti ühiskonnaklassi kuuluvuse määramisel arvesse sissetulekute suurust, eluaseme väärtust ja sääste.

Samuti uuriti, milliste inimestega suheldakse ning millised on nende inimeste sotsiaalne positsioon ja kui palju neid on. Kultuuriliste aspektide juures võeti arvesse kultuuriürituste külastamist ja vaba aja harrastusi.

Nende põhjal jagati Suurbritannia rahvastik seitsmesse klassi.

Eliit – Suurbritannia priviligeeritud klass, mille liikmed erinevad ülejäänud kuue klassi liikmetest eelkõige oma varanduse suurusega, ka on selle klassi liikmetel rohkem ühiskondlikku ja kultuurilist kapitali. Siia kuulub kuus protsenti brittidest.

Traditsiooniline keskklass – varanduselt teisel kohal olev ühiskonnaklass, mille on nii ärilist, ühiskondlikku kui kultuurilist kapitali. Siia kuulub 25 protsenti Suurbritannia rahvastikust.

Tehniline keskklass – tegemist on üsna väikese ühiskonnaklassiga, millel ei ole just suurt ühiskondlikku ja kultuurilist kapitali. Seda klassi iseloomustab ühiskondlik eraldatus ja kultuuriline apaatia, samas aga leidub palju teaduslikel ja tehnilistel aladel töötajaid. Siia kuulub kuus protsenti brittidest.

Uus jõukas töölisklass – üsna alles tekkinud ühiskonnaklass, mis on ühiskondlikult ja kultuuriliselt aktiivne, kuid nende sissetulekud on keskklassi tasemel. Siia kuulub 15 protsenti Suurbritannia elanikest.

Traditsiooniline töölisklass – tegemist on ühiskonnaklassiga, millel on vähe ühiskondlikku ja kultuurilist kapitali. Samas aga on selle klassi esindajatele kuuluv kinnisvara üsna väärtuslik, sest grupi keskmine vanus on 66 eluaastat. Siia klassi kuulub vaid 14 protsenti rahvastikust.

Tõusev teenindussektor – tegemist on linnanoortest koosneva grupiga. Neil on palju ühiskondlikku ja kultuurilist kapitali. Siia kuuluvad näiteks kokad, meditsiiniõed ja filmitööstuse tehnilised töötajad. Siia kuulub 19 protsenti brittidest.

Prekariaat – tegemist on kõige vaesema Suurbritannia ühiskonnaklassiga, millel on minimaalselt ühiskondlikku ja kultuurilist kapitali. Siia kuulub 15 protsenti brittidest.